Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

Bygherreansvar

23.11.2015

Som bygherre har du bygherreansvar i henhold til bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bygherreansvaret medfører:

  • Ved byggearbejde, hvori der indgår risiko for PCB, skal bygherren lade sin koordinator udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed for den del af byggearbejdet, hvor PCB-arbejdet indgår.
  • Ansvar for at anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, hvis arbejdet har et større omfang end 30 arbejdsdage med mindst 20 ansatte eller overstiger 500 manddage.
  • Ansvar for at koordinere nødvendige undersøgelser, så risici for PCB bliver afdækket.

Kort om PCB

  • PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler
  • PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø
  • PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder i perioden 1950 – 1977. Selvom der er PCB i bygningen, er det ikke givet, at det er forbundet med en forøget helbredsrisiko
  • PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer
  • PCB kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.

Eksterne links