Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

Omfattende PCB-sanering på Frederiksberg Skole

16.01.2014

Frederiksberg Skole er opført som betonelementbyggeri i flere etaper i perioden 1971-1978. Handlingsplan til at nedbringe PCB-indholdet i indeluften på skolen indeholder omfattende tiltag.

Da opførelsesår samt konstruktionstype (betonelementbyggeri) tyder på, at der er anvendt PCB-holdige materialer fik Sorø Kommune i maj og juni 2009 foretaget 24 stikprøver på PCB i materialer og 2 prøver af indeluften af Dansk Miljøanalyse.

Materialeprøverne viste et PCB-indhold på op til 11%. Da man havde konstateret dette, blev ventilationen øget fra undervisningstiden til at køre i døgndrift i en periode indtil målinger af indeluften, viste resultater på 1.095 og 1.145 ng PCB/m3.

I august 2009 indledte Aletica en større undersøgelse, med detaljeret kortlægning af PCB-forekomsten med henblik på at få afgrænset problemet omfang. Der er i den forbindelse taget 20 supplerende prøver af indeluften og 26 supplerende materialeprøver.

Resultaterne viste:

  • Primære PCB-kilder med et indhold på 16,5-21% PCB; i fuger ved vinduer og fuger mellem betonelementer.
  • Sekundære PCB-kilder; beton ved fuger (2.648 mg/kg), gl. linoleumsgulv (953 mg/kg), vægmaling(552 mg/kg) og loftsplader (21 mg/kg).
  • Luftmålinger med tydeligt forhøjede PCB-koncentrationer i indeluften. Værdierne lå mellem 1.260-4.407 ng PCB/m3.

Ved mere end 3.000 ng PCB/m3 luft anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der skal gribes ind uden unødig forsinkelse. Ved 300 – 3.000 ng PCB/m3 luft, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man lægger en plan for på sigt at nedbringe koncentrationen til under 300 ng PCB/m3.

Der blev i starten af 2010 vedtaget en handlingsplan, med tiltag til at nedbringe PCB-indholdet i indeluften på skolen. På kort sigt øges både rengøring og ventilation. På længere sigt renoveres skolen med henblik på at nedbringe PCB-indholdet i indeluften ved at fjerne PCB-holdige fuger.

I begyndelsen af 2010 iværksatte skolen tiltag med udluftning og rengøring. Efterfølgende blev procedurer for udluftning og rengøring intensiveret og indeluften blev målt igen i november 2010. I forlængelse heraf blev det gennemført et forsøg med forsegling af indvendige PCB-holdige fuger i et enkelt lokale.

Frederiksberg Skole har endvidere fået udarbejdet en såkaldt helhedsplan, hvor PCB-saneringen af skolen, bliver kædet sammen med en generel renovering af skolen.

I januar 2011 blev der udført målinger af indeluften, der viste effekten af de midlertidige tiltag. Resultaterne viste et PCB-indhold på 705-1.205 ng PCB/m3, som stadig er over Sundhedsstyrelsens laveste aktionsværdier, men måleværdierne er lavere end ved de indledende målinger.

Projektet er endnu uafsluttet, og Sorø Kommune har afsat 70 mio. kr. til renovering og PCB-sanering af Frederiksberg Skole, der i alt udgør over 10.000 m2.