Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

Se gode eksempler på håndtering af PCB

16.01.2014

PCB-undersøgelse i boligforening ved Herning

Rambøll har udført en omfattende PCB-undersøgelse af Fællesbos boligblokke i Gullestrup ved Herning.

Strategisk PCB-kortlægning i Hvidovre Kommune

I Hvidovre Kommune har man udført en omfattende strategisk kortlægning og undersøgelse af PCB i offentlige bygninger.

Omfattende PCB-sanering på Frederiksberg Skole

Frederiksberg Skole er opført som betonelementbyggeri i flere etaper i perioden 1971-1978. Handlingsplan til at nedbringe PCB-indholdet i indeluften på skolen indeholder omfattende tiltag.

PCB i fugemasse på Sankt Annæ gymnasium

Trods PCB i fugematerialer er indholdet af PCB i indeluften under Sundhedsstyrelsens laveste anbefalede aktionsværdi på 300 ng PCB/m3og uden sundhedsrisiko.

Hvalsø Skole renoveret efter fund af PCB

Udskiftning af vinduer og døre i kombination med øget mekanisk ventilation, ser ud til at have løst problemet med PCB på Hvalsø Skole.

Gode råd til hvad du selv kan gøre

Hvis du har fået konstateret PCB i indeluften i din bygning, starter planlægningen af, hvordan niveauet nedbringes. I den periode er der nogle forholdsregler, man kan tage:

 

  • Luft godt ud et par gange om dagen. Udluftning ved åbne vinduer kan reducere PCB i indeluften
  • Gør rent. Støvsugning og aftørring af alle flader kan reducere en eventuel tilstedeværelse af PCB i indeluften
  • Undgå at berøre de materialer, som er mistænkt for at afgive PCB, fx fuger der kan være PCB-holdige.
  • Sænk evt. temperaturen i rummet. Fx kan PCB-holdige fuger afgive mere PCB ved høje temperaturer