Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

SPØRGSMÅL OG SVAR

Find svar på dine spørgsmål om PCB

emne billede

Hvad skal jeg være opmærksom på, inden jeg bygger om, renoverer eller river min bygning ned, i forhold til PCB?

Inden du går i gang med at renovere, eller ombygge eller rive din bygning ned, skal du er det vigtigt at finde ud af om, den indeholder der er brugt PCB-holdige byggematerialer. Det PCB-holdige byggeaffald skal nemlig håndteres korrekt, så det ikke bliver spredt i miljøet. Det er dig, der som bygherrens har ansvar at undersøge bygningen undersøges inden arbejdet startes. Du skal frasortere PCB-forurenede affald og du må ikke blande det med andet affald.

Som bygherre har du ansvar for, at din bygningen bliver undersøgt for om den indeholder PCB-holdige materialer, inden du påbegynder en renovering eller nedrivning.

Først skal du foretage en såkaldt screening, som skal afklare om din bygning kan indeholde PCB. Du skal screene din bygning for PCB hvis renoverings- eller nedrivningsarbejdet:

  • omfatter udskiftning termoruder,
  • omfatter mere end 10 m2, eller
  • giver mere end 1 tons affald

Din bygning kan indeholde PCB, hvis den:

  • er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977
  • har termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977


Viser screeningen , at der er risiko for, at bygningen indeholder PCB, skal du som bygherre få lavet en kortlægning, hvor prøver fra bygningen analyseres for PCB. Det er kompliceret at identificere PCB, og derfor bør du få en fagkyndig i PCB til at hjælpe med at gennemgå huset for PCB-kilder.

Du skal sende resultatet af screening og en kortlægning til kommunen, sammen med en vurdering af, hvor meget PCB-holdigt affald renoverings- eller nedrivningsarbejdet vil give.

Læs mere om screeningspligt og håndtering af affald, der indeholder PCB på PCB-guiden

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Kunne du bruge svaret?