Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

SPØRGSMÅL OG SVAR

Find svar på dine spørgsmål om PCB

emne billede

Hvad gør jeg, hvis jeg har mistanke om, at der er PCB i luften på min arbejdsplads?

Det er din arbejdsgiver, der har ansvaret for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø og indeklimaet på din arbejdsplads må ikke være helbredsskadeligt. Er der begrundet mistanke om, at indeklimaet kan være forurenet med PCB, har din arbejdsgiver pligt til at få det undersøgt nærmere.

Har du mistanke om, at der er PCB i indeluften på din arbejdsplads, skal du informere din arbejdsgiver om det. Din arbejdsgiver har pligt til at undersøge, om der er PCB i lokalerne, hvor du arbejder, og igangsætte en eventuel afhjælpning.

Er PCB et kendt problem på din arbejdsplads, skal spørgsmålet om PCB i indeklimaet indgå i den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

Sådan kan du selv nedbringe PCB-niveauet i dit arbejdsmiljø

Det kan du selv gøre

Du kan kontakte Arbejdstilsynet, hvis din arbejdsgiver ikke reagerer, eller hvis I er uenige om spørgsmålet om PCB på din arbejdsplads. Arbejdstilsynet kan give påbud om at lukke en arbejdsplads, hvis der er problemer med PCB.

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden.

Kunne du bruge svaret?