Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

SPØRGSMÅL OG SVAR

Find svar på dine spørgsmål om PCB

emne billede

Kan PCB sprede sig til indeluften?

Der er risiko for, at PCB i byggematerialer kan afgive PCB til indeluften. Det er dog kun i meget få tilfælde, at PCB i byggematerialer forurener indeluften, så det er sundhedsfarligt eller sådan, at man er nødt til at renovere sin bygning.

En høj PCB-koncentration i materialeprøver fra bygningen, vil give en større risiko for høje koncentrationer af PCB i indeklimaet.

Koncentrationen af PCB i indeluften og helbredsrisikoen bliver vurderet ud fra, hvor meget PCB i ng, der er pr. m3 luft. Der er risiko for, at det er sundhedsfarligt, hvis Sundhedsstyrelsens anbefalede laveste aktionsværdi på 300 ng PCB/m3 er overskredet.

Der er mange forhold, som kan have betydning for, hvor store PCB-koncentrationer, der er i bygningen. Fx materialernes placering, ventilation m.v. Undersøgelsen af PCB viser, at en koncentration på over 1% kan forurene indeluften så meget, at de laveste værdier bliver overskredet.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Det kan du selv gøre

Du kan få lavet en måling af PCB-koncentrationen i indeluften, hvis der er PCB i bygningsdelene. Det er fagfolk, der skal lave målinger af PCB i indeluften, og det kræver grundig planlægning inden selve målingen kan gennemføres.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Kunne du bruge svaret?