Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

SPØRGSMÅL OG SVAR

Find svar på dine spørgsmål om PCB

emne billede

Der er konstateret PCB i det hus, vi har boet i i 20 år. Kan det være sundhedsfarligt?

Der kan godt være PCB i jeres hus, uden at det udgør en sundhedsmæssig risiko for jer at bo i det. PCB afgives fra byggematerialer, men er ikke akut giftigt for mennesker. Det kan dog være en helbredsrisiko, hvis vi bliver udsat for forhøjede niveauer af PCB igennem flere år. For at forebygge forskellige sundhedsskadelige virkninger på sigt, anbefaler myndighederne, at PCB-niveauet ikke er for højt.

PCB er sundhedsskadeligt, hvis der er for høje koncentrationer af det i indeluften. Myndighederne vurderer dog, at det kun er en lille andel af de danske bygninger fra perioden 1950-1977, der har så meget PCB i indeluften, at det kan være sundhedsfarligt for beboerne.

PCB afdamper og vil stadig afgive PCB til indeluften efter mere end 30 år.

Mennesker optager primært PCB gennem kosten men også ved berøring eller ved indånding af PCB-dampe i indeluften. Man kan måle PCB i indeluften, men ikke se eller lugte den.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Det kan du selv gøre

Er du nervøs for, om dit helbred er påvirket af PCB fra din bygning bør du kontakte din egen læge.

Læs mere om de helbredsmæssige effekter af PCB

Kunne du bruge svaret?