Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

SPØRGSMÅL OG SVAR

Find svar på dine spørgsmål om PCB

emne billede

Hvordan måler man, om der er PCB i luften inde i bygningen?

Du kan hverken se eller lugte, om der er PCB i din indeluft, og derfor skal du have lavet en luftmåling for at få be- eller afkræftet om luften er forurenet med PCB. Måling af indeluften er kompliceret, kræver erfaring og det rette udstyr, og derfor er det en god idé at starte med at få lavet en materialeanalyse.

Når du skal identificere PCB, skal du gå systematisk til værks. Du kan først vurdere sandsynligheden for PCB ud fra bygningens alder, viden om renoveringer og ved at se på de mulige PCB-kilder.

Er der risiko for PCB i bygningen, kan du få analyseret materialeprøver fra bygningen. Viser prøverne, at der er PCB i bygningen, som med stor sandsynlighed har forurenet indeklimaet, kan du få lavet en luftmåling.

En luftmåling er kompliceret, kræver erfaring og det rette udstyr, og derfor bør du få virksomheder med dokumenteret erfaring til at planlægge og gennemføre målingen.

Viser resultaterne af luftmålingerne, at PCB-niveauet er for højt, kan du gå i gang med at planlægge, hvordan du kan få fjernet PCB-forureningen. Der er en vis måleusikkerhed og derfor bør du gentage målingen og få rådgivning, før du gør noget.

Vejledning til måling af PCB (PDF)

Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Kunne du bruge svaret?