Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

SPØRGSMÅL OG SVAR

Find svar på dine spørgsmål om PCB

emne billede

Hvor skadeligt er PCB?

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB afgives fra byggematerialer, men er ikke akut giftigt for mennesker. Det kan dog være en helbredsrisiko, hvis vi bliver udsat for forhøjede niveauer af PCB igennem flere år. Mennesker kan optage PCB gennem kosten, gennem huden eller ved indånding.

For høje niveauer af PCB i indeluften udgør en risiko for helbredet, og Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for, hvornår PCB-holdigt materiale er farligt affald. Sundhedsstyrelsen har fastsat vejledende aktionsværdier for, hvor meget PCB der må være i luften i bygninger. Sundhedsstyrelsen vejleder også om, hvor stor koncentrationen af PCB må være i indeluften, før der kan være en helbredsrisiko.

PCB findes i byggematerialer, der blev brugt i perioden 1950-1977, men de kan stadig afgive PCB efter mere end 30 år. I dag er det forbudt at bruge PCB, men stoffet findes stadig i vores omgivelser.

Aktionsværdier for PBC i indeluften

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

Viden om udbredelsen af PCB i bygninger i Danmark er kortlagt af Miljøstyrelsen og Energistyrelsen i 2013.

Kunne du bruge svaret?