Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

SPØRGSMÅL OG SVAR

Find svar på dine spørgsmål om PCB

emne billede

Hvad skal jeg være opmærksom på, inden jeg renoverer eller river min bygning ned , i forhold til PCB?

Som bygherre har du pligt til at undersøge bygninger fra perioden 1950-1977 for PCB, inden du begynder at rive dem ned eller renovere dem. Er der PCB i bygningen, skal du følge reglerne for håndtering af forurenet affald. Resultatet skal du sende til kommunen, senest to uger inden du starter en nedrivning eller renovering.

Først skal du foretage en såkaldt screening, som skal afklare, om din bygning kan indeholde PCB. Dette krav gælder, hvis renoverings- eller nedrivningsarbejdet:

  • omfatter udskiftning af termoruder,
  • omfatter mere end 10 m2, eller
  • giver mere end 1 tons affald

Din bygning kan indeholde PCB, hvis den:

  • er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977
  • har termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977

Viser screeningen, at der er risiko for, at bygningen indeholder PCB, skal du få lavet en kortlægning, hvor prøver fra bygningen analyseres for PCB. Det er kompliceret at identificere PCB, og derfor bør du få en fagkyndig i PCB til at hjælpe med at gennemgå huset for PCB-kilder.

Du skal sende resultatet af screening og kortlægning til kommunen, sammen med en vurdering af, hvor meget PCB-holdigt affald renoverings- eller nedrivningsarbejdet vil give.

Disse oplysninger skal sendes til kommunen senest to uger, inden du starter en nedrivning eller renovering.

Du skal frasortere PCB-forurenet affald, og du må ikke blande det med andet affald.

Læs mere om screeningspligt og håndtering af affald, der indeholder PCB på PCB-guiden

Det kan du selv gøre

Du kan selv tjekke risikoen for PCB i din bygning med PCB-risikooplysningsværktøjet på PCB-guiden. Her kan du få flere informationer om risikoen for PCB i din bygning, læse mere om, hvad PCB er, og hvad du kan gøre.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Kunne du bruge svaret?