Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

SPØRGSMÅL OG SVAR

Find svar på dine spørgsmål om PCB

emne billede

Har kommunen pligt til at undersøge, om der er PCB i deres bygninger?

Som bygningsejer har kommunen pligt til at sikre, at bygninger, hvor der bor og opholder sig mennesker, ikke er sundhedsfarlige; fx som følge af PCB.

Kommunen er som ejer forpligtet til at undersøge bygningerne for PCB, hvis der er mistanke om, at de kan være forurenet med PCB, så det er helbredsskadeligt.

Som ejer af en bygning, hvor der er offentlig adgang, har du ansvar for, at brugerne af bygningen ikke bliver udsat for PCB-koncentrationer, der medfører en sundhedsrisiko. Ansvaret gælder uanset om bygningen bliver brugt til privat erhverv, daginstitution, skole, plejehjem, uddannelsesinstitution eller anden brug.

Læs mere om kommunens ansvar for at undersøge risikoen for PCB

Det kan du selv gøre

Har du mistanke om, at der er PCB i offentlige bygninger, som du opholder dig i, kan du kontakte ejeren af bygningen eller kommunen.

Få mere at vide med PCB-risikooplysningsværktøjet

Kunne du bruge svaret?