Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

SPØRGSMÅL OG SVAR

Find svar på dine spørgsmål om PCB

emne billede

Hvad gør jeg, hvis der er PCB-holdige materialer i bygningen?

Er der PCB i bygningsdelene, er der risiko for, at der er PCB i indeluften. Det vil derfor være en god idé at få målt, om der er for høje koncentrationer af PCB i indeluften. Viser resultaterne, at PCB-niveauet er for højt, kan man gå i gang med at planlægge, hvordan man kan få fjernet PCB-forureningen. Der er en vis måleusikkerhed, og derfor bør man gentage målingen og få rådgivning, før man gør noget.

Er der konstateret PCB i indeluften, kan du tage nogle forholdsregler, mens du laver en plan for at nedbringe niveauet:

  • Luft godt ud et par gange om dagen. Udluftning ved åbne vinduer kan reducere PCB i indeluften
  • Gør rent. Støvsugning og aftørring af alle flader kan nedbringe koncentrationen af PCB i indeluften
  • Undgå at røre ved de materialer, som er mistænkt for at afgive PCB, fx fuger der kan være PCB-holdige.
  • Sænk evt. temperaturen i rummet. PCB-holdige fuger kan fx afgive mere PCB ved høje temperaturer

Før du sætter eventuelle afhjælpnings- eller renoveringstiltag i gang, er det vigtigt, at du rådfører dig med en virksomhed, der har indsigt i og erfaring med håndtering af PCB. Håndtering af PCB er en opgave for professionelle, da man skal tage væsentlige sikkerhedsmæssige hensyn og håndtere det PCB-forurenede affald korrekt.

En forkert udført renovering kan i værste fald øge PCB-indholdet i indeluften, de andre bygningsdele og den videre affaldshåndtering.

Sådan nedbringer du PCB-niveauet i indeluften

Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Kunne du bruge svaret?