Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

SPØRGSMÅL OG SVAR

Find svar på dine spørgsmål om PCB

emne billede

Hvordan fjerner jeg PCB fra min bygning?

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø, og derfor er arbejdet med PCB-holdige byggematerialer også farligt. Skal du have fjernet PCB skal det gøres af professionelle, der kan tage særlige forholdsregler og har det rette beskyttelsesudstyr. PCB-holdigt affald skal frasorteres, må ikke blandes med andet affald og skal håndteres efter særlige regler.

Du kan nedbringe PCB i indeluften ved bl.a. at øge ventilationen, gøre rent og sænke temperaturen. Vil du have fjernet PCB-kilderne helt, skal du renovere bygningen og skifte fx termoruder og skære fuger ud.

Før du sætter eventuelle afhjælpnings- eller renoveringstiltag i gang, er det vigtigt, at du rådfører dig med en virksomhed, der har indsigt i og erfaring med håndtering af PCB. Håndtering af PCB er en opgave for professionelle, da man skal tage væsentlige sikkerheds- og miljømæssige hensyn. PCB-holdigt affald skal frasorteres, det må ikke blandes med andet affald og skal håndteres efter særlige regler.

Håndtering af PCB-holdigt affald

En forkert udført renovering kan i værste fald øge PCB-indholdet i indeluften, de andre bygningsdele og den videre affaldshåndtering.

Sådan nedbringer du PCB i indeluften

Sådan fjerner du PCB fra bygningen

Det kan du selv gøre

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Kunne du bruge svaret?