Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

SPØRGSMÅL OG SVAR

Find svar på dine spørgsmål om PCB

emne billede

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg fjerner PCB-holdige materialer fra min bygning?

PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø, og derfor er arbejdet med PCB-holdige byggematerialer også farligt. Skal du have fjernet PCB, bør det gøres af professionelle, der kan tage særlige forholdsregler, og har det rette beskyttelsesudstyr. PCB-holdigt affald skal frasorteres, det må ikke blandes med andet affald og skal håndteres efter særlige regler.


Inden din bygning renoveres eller rives ned, har du som bygherre ansvar for at det bliver undersøgt, om den indeholder PCB.

PCB-holdigt affald skal frasorteres og må ikke blandes med andet affald. PCB i affald skal som udgangspunkt destrueres, så PCB helt fjernes fra miljøet.

Affald, der indeholder med end 50 mg PCB/kg skal klassificeres som farligt affald og skal destrueres.

Er PCB-koncentrationen i affaldet under 50 mg/kg, er der mulighed for, at affaldet kan blive deponeret. Det fremgår af den enkelte kommunes affaldsregulativ, hvordan du skal håndtere dit PCB-holdige affald. Du kan læse affaldsregulativet på kommunes hjemmeside, og kommunen har pligt til at fortælle dig, hvordan du skal håndtere dit PCB-holdige affald.


Læs mere om håndtering af PCB-holdigt affald

Det kan du selv gøre

Kontakt din kommune, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere eller bortskaffe det PCB-holdige byggeaffald.

Du kan få hjælp til at identificere og håndtere PCB i din bygning hos en række virksomheder med specialviden om PCB. Du kan fx søge på internettet efter ”PCB” og ”undersøgelse” eller ”rådgivning” eller ”måling”, for at finde firmaer, der kan hjælpe dig.

I trin-for-trin-vejledningen på PCB-guiden kan du få vejledning til, hvordan du finder ud af om der er PCB i din bygning.

Kunne du bruge svaret?