Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

Nyheder

10.07.2015

 

6. maj 2015

Miljøstyrelsen har udsendt en vejledning om håndtering af PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer. Vejledningen skal understøtte elektronikbekendtgørelsens regler om at kondensatorer, der indeholder PCB, skal udtages ved selektiv behandling af affald.

Læs mere i vejledningen, der kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

6. februar 2015

Aarhus Universitet (DCE - Danish Centre for Environment and Energy) har udsendt en ny baggrundsrapport for måling af passive opsamlere til måling af PCB i indeluft. Rapporten findes under Vidensbank.

10. januar 2012

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Bispebjerg Hospital, Statens Byggeforskningsinstitut og Erlangen Universitetshospital i Tyskland gennemført en undersøgelse af PCB i indeklimaet og i beboeres blod i Farum Midtpunkt.

Resultaterne viser, at mere end halvdelen af blodets indhold af PCB hos beboere i de PCB-forurenede lejligheder kan tilskrives PCB fra indeklimaet. Læs mere om undersøgelsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.