Forside
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

Resultat af risikovurdering

Din bygningDer er risiko for PCB i dit hus

I perioden 1978-1986 blev der som hovedregel ikke anvendt PCB i byggematerialer, men der anvendtes stadig PCB, særlig i lysstofarmaturer.

Det er sandsynligt, at der findes lysstofarmaturer i din bygning, og deres indhold af PCB kan have påvirket byggematerialer.

Hvis dine termoruder er umærkede, kan der også være en risiko for, at de indeholder PCB. Udenlandske termoruder kan indeholde PCB frem til 1980, hvis de er umærkede.

PCB kan være trængt ind i vinduernes eller dørenes rammer, som har været i kontakt med termoruderne.

Der kan derfor være en risiko for, at der er en påvirkning med PCB i din bygning, også i andre materialer så som møbler og andet inventar, malede overflader etc.

Vis mere

Din indeluftDer er risiko for PCB i din indeluft

I Danmark er der ikke foretaget undersøgelser af indeluftens indhold af PCB i bygninger fra perioden 1978-1986.

På grundlag af undersøgelser foretaget i amerikanske hjem antages det, at der kan være en påvirkning af bygningers indeluft i størrelsesordenen 146-620 ng PCB/m3, som kan være fra kondensatorer, der sidder i lysstofarmaturer fra perioden.

Resultater fra et mindre antal undersøgelser i Danmark viser et PCB-indhold i indeluften på 400-2000 ng/m3 stammende fra kondensatorer.

Undersøgelser viser, at hvis der er lækage på en kondensator i et lysstofarmatur, kan koncentrationen af PCB i indeluften nå helt op på 11.600 ng/m3.

Det er derfor sandsynligt, at der kan træffes indhold på mellem 300 og 3000 ng PCB/m3 i indeluften, hvilket vurderes at give en risiko for påvirkning af mennesker ved indånding og ophold i bygninger, hvor eneste PCB-holdige kilde er kondensatorer.

Vis mere

Identificér PCB-holdige kilder i dit hus

Du kan selv foretage en indledende gennemgang af dit hus for at tjekke for mulige PCB-kilder. • TermoruderVis mere

  Du kan kontrollere, om dine vinduer og døre indeholder en termorude, som er fra PCB-perioden 1950-1977.

  Termoruden kan dog godt være udskiftet, uden at vinduernes eller dørenes karme og rammer er udskiftet. Karme og rammer kan også indeholde PCB, hvis de er fra perioden 1950-1977.

  For at kontrollere, om termoruder er fra PCB-perioden, skal aluminiumslisten mellem de to glaslag i termoruden undersøges.

  Hvis der ikke er et datostempel som på nedenstående billede, er det sandsynligt, at der er anvendt PCB-holdig fuger til samling af termoruden.

  Termorude stempel fra 1974


Hent en tjekliste og gennemgå dit hus

Hent tjekliste
Vis mere

Fjern PCB-holdige kilder, også når du renoverer

De to primære måder, man kommer i kontakt med PCB er ved berøring og indånding.


Har du en mistanke om, at der er PCB i dit hus, er der forskellige ting, du selv kan gøre.

Du kan reducere indholdet af PCB i indeluften ved at:

 1. Øge ventilationen i dit hus
 2. Sænke temperaturen

Det er vigtigt, at dit hus har tilstrækkelig ventilation i form af tilførsel af frisk luft. Undersøgelser har vist, at tilstrækkelig ventilation kan mindske risikoen for påvirkning med PCB betydeligt.

Koncentrationen af PCB i indeluften stiger samtidigt med temperaturen. Det er derfor vigtigt, at temperaturen i bygningen ikke er for høj. Den optimale temperatur er omkring 20-22 0C.

Endelig kan du fjerne de termoruder eller lysstofarmaturer, som du mistænker for at indeholde PCB. Det nedbringer risikoen for påvirkning fra PCB-holdige materialer og sænker koncentrationen af PCB i indeluften, da PCB afgives fra termoruder og lysstofarmaturer til omgivelserne.

Du kan fjerne:

 • Termoruder med ramme og karm
 • Lysstofarmaturer fra perioden 1950-1986

Termoruder fra perioden 1977-1980 er mere end 36 år gamle. De kan med stor sandsynlighed udskiftes med nyere termoruder som kan give dig en besparelse på varmeregningen. Ved udskiftning af termoruder fra perioden 1977-1980 er det vigtigt også at fjerne karm og ramme, da disse også indeholder PCB.

Du kan udskifte lysstofarmaturer fra PCB-perioden med nyere lyskilder, som formodentligt vil give en energibesparelse.

Hvis jeg gennemføre disse tiltag er al PCB, så fjernet fra mit hus?
Nej, al PCB er ikke fjernet fra dit hus.

PCB vandrer fra de PCB-holdige materialer ind i de materialer, som er ved siden af. Der vil derfor sidde rester af PCB i de tilstødende materialer.

PCB frigives også til luften og optages af andre materialer. Det vil derfor også være muligt at finde spor af PCB i inventar og materialer som har været i en bygning med PCB-holdige materialer. F.eks. optages PCB let i plastikmaterialer og skummaterialer såsom polstring i møbler.

Det er dog meget sandsynligt, at der ikke vil være en betydende påvirkning af indeluften med PCB, hvis termoruder og lysstofarmaturer fjernes.

Bortskaffelse af PCB-forurenede materialer
Ved fjernelse af PCB-holdige byggematerialer er det bygningsejerens ansvar at bortskaffe de PCB-holdige materialer forsvarligt, så de ikke påvirker vores miljø.

Vis mere

Dine svar

En- og to- familiehuse
1978
Start forfra