Forside
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

Resultat af risikovurdering

Din bygningDer er risiko for PCB i din bygning

I perioden 1978-1986 blev der som hovedregel ikke anvendt PCB i byggematerialer, men der anvendtes stadig PCB, særlig i lysstofarmaturer.

Det er sandsynligt, at der findes lysstofarmaturer i din bygning, og deres indhold af PCB kan have påvirket byggematerialer.

Hvis dine termoruder er umærkede, kan der også være en risiko for, at de indeholder PCB. Udenlandske termoruder kan indeholde PCB frem til 1980, hvis de er umærkede.

PCB kan være trængt ind i vinduernes eller dørenes rammer, som har været i kontakt med termoruderne.

Der kan derfor være en risiko for, at der er en påvirkning med PCB i din bygning, også i andre materialer såsom møbler og andet inventar, malede overflader etc.

Vis mere

Din indeluftDer er risiko for PCB i din indeluft

I Danmark er der ikke foretaget undersøgelser af indeluftens indhold af PCB i bygninger fra perioden 1978-1986.

På grundlag af undersøgelser udført i amerikanske hjem antages det, at der kan være en påvirkning af bygningers indeluft i størrelsesordenen 146-620 ng PCB/m3, som kan være fra kondensatorer, der sidder i lysstofarmaturer fra perioden.

Resultater fra et mindre antal undersøgelser i Danmark viser et PCB-indhold i indeluften på 400-2000 ng/m3 stammende fra kondensatorer.

Undersøgelser viser, at hvis der er lækage på en kondensator i et lysstofarmaturer, kan koncentrationen af PCB i indeluften nå helt op på 11.600 ng/m3.

Det er derfor sandsynligt, at der kan træffes indhold på mellem 300 og 3000 ng PCB/m3 i indeluften, hvilket vurderes at give en risiko for påvirkning af mennesker ved indånding og ophold i bygningen, hvor eneste PCB-holdige kilde er kondensatorer.

Vis mere

Identificér PCB-holdige kilder i din bygning

Du kan selv foretage en indledende gennemgang af din bygning for at tjekke for mulige PCB-kilder: • TermoruderVis mere

  Du kan kontrollere, om dine vinduer og døre indeholder en termorude, som er fra PCB-perioden 1950-1977.

  Termoruden kan dog godt være udskiftet, uden at vinduernes eller dørenes karme og rammer er udskiftet. Karme og rammer kan også indeholde PCB, hvis de er fra perioden 1950-1977.

  For at kontrollere, om termoruder er fra PCB-perioden, skal aluminiumslisten mellem de to glaslag i termoruden undersøges.

  Hvis der ikke er et datostempel som på nedenstående billede, er det sandsynligt, at der er anvendt PCB-holdig fuger til samling af termoruden.

  Termorude stempel fra 1974

 • LysstofarmaturVis mere

  Hvis du har lysstofarmaturer i din bygning, kan de være fra perioden 1950-1986 og kan indeholde PCB. Lysstofarmaturer findes typisk i køkkener, badeværelser, kældre, garager og lignende.

  For at finde ud af, om dit lysstofarmatur er fra perioden 1950-1986, kan du måle lysstofrøret. Hvis det er over 16 mm i diameter, og lysstofarmaturet er af ældre dato, kan det være fra PCB-perioden. Du kan opnå ekstra sikkerhed ved at tage lysstofarmaturet ned. På bagsiden af lysstofarmaturet skal du se efter kondensatoren, der er en cylinder eller en firkantet beholder, typisk af aluminium.

  Hvis du vil være på den sikre side, kan du vælge at skifte det ud.

  Disse billeder viser, hvad du skal se efter.

  Lysstofarmatur med kondensator:

  Lysstofarmatur med kondensator

  Eksempler på placering af kondensatorerne i armaturer til kviksølvdamplampe (øverst) og natriumlampe (nederst). Billederne til venstre viser pærerne i lamperne, mens billederne til højre viser de åbne armaturer:

  Eksempler på placering af kondensatorer

  Beholderen er typisk stemplet med en måned og et år:

  Kondensator december 1975

   


Hent en tjekliste og gennemgå din bygning

Hent tjekliste
Vis mere

Fjern PCB-holdige kilder, også når du renoverer

De to primære måder, man kommer i kontakt med PCB, er ved berøring og indånding.

Har du en mistanke om, at der er PCB i din bygning, er der forskellige ting, du kan gøre for at reducere risikoen for at komme i kontakt med PCB.

Du kan reducere indholdet af PCB i indeluften ved at:

 1. Øge ventilationen i din bygning
 2. Sænke temperaturen

Det er vigtigt, at din bygning har tilstrækkelig ventilation i form af tilførsel af frisk luft. Undersøgelser har vist at tilstrækkelig ventilation kan mindske risikoen for påvirkning med PCB betydeligt.

Koncentrationen af PCB i indeluften stiger med temperaturen. Det er derfor vigtigt, at temperaturen i bygningen ikke er for høj. Den optimale temperatur er omkring 20-22 °C.

Du kan fjerne de byggematerialer eller lysstofarmaturer, som indeholder PCB. Det nedbringer risikoen for berøring med PCB-holdige materialer og koncentrationen af PCB i indeluften, da PCB afgives fra byggematerialer og lysstofarmaturer til omgivelserne.

Du kan fjerne:

 • Termoruder
 • Fuger fra perioden 1950-1977
 • Lysstofarmaturer fra perioden 1950-1986
 • Indvendige malede overflader, som slidstærke malinger i bryggerser og badeværelser, som er blevet malet i perioden 1950-1977

Termoruder fra perioden 1950-1977 er mere end 36 år gamle. De kan med stor sandsynlighed udskiftes med nyere termoruder, som kan give dig en besparelse på varmeregningen. Ved udskiftning af termoruder fra perioden 1950-1977 fjernes ligeledes eventuelle bløde fuger, som termoruderne er tætnet med udvendigt og indvendigt.

Der kan foretages udskiftning af bløde fuger omkring gulvafløb samt fuger, som er udført for at tætne vådrum langs væg og gulv.

Du kan udskifte lysstofarmaturer fra PCB-perioden med nyere lyskilder, som formodentligt vil give en energibesparelse.

Slidsstærke malede overflader, som indeholder PCB, kan fjernes ved vådslibning eller tilsvarende.

Hvis jeg gennemføre disse tiltag, er al PCB så fjernet fra min bygning?

Nej, desværre. PCB vandrer fra de PCB-holdige materialer ind i de materialer, som er ved siden af. Der vil derfor sidde rester af PCB i de tilstødende materialer.

PCB frigives også til luften og optages af andre materialer. Det vil derfor også være muligt at finde spor af PCB i inventar og materialer, som har været i en bygning med PCB-holdige materialer. F.eks. optages PCB let i plastikmaterialer og skummaterialer så som polstring i møbler.

Det er dog meget sandsynligt, at der ikke vil være en betydende påvirkning af indeluften med PCB, hvis termoruder, lysstofarmaturer, bløde fuger og større malede overflader fjernes.

Bortskaffelse af PCB-forurenede materialer

Ved fjernelse af PCB-holdige byggematerialer er det bygningsejerens ansvar at bortskaffe de PCB-holdige materialer forsvarligt, så de ikke påvirker vores miljø.

Arbejdsmiljø ved brug af bygningen og ved renovering

Som bygningsejer er det også dit ansvar, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt ved brug af bygningen og ved udførelse af arbejde på bygningen.

Vis mere

Dine svar

Kontorejendomme og off. institutioner
1981
Start forfra