Forside
Fakta om PCB
Borgere
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum
Kontakt

Sikkerhedsudstyr ved arbejde med PCB

23.11.2015

Du har som arbejdsgiver ansvar for at dine medarbejdere benytter sikkerhedsudstyr afhængig af arbejdssituation.

Ved udtagning af prøve til analyse for PCB:

  • Plasthandsker, som er PCB-bestandig, fx af butylgummi, neopren, viton eller 4H
  • FIltermaske med A2P3-filter ved risiko for støvudvikling eller opvarmning

Ved sanering af fuger og fjernelse af PCB-holdigt beton:

  • Luftforsynet åndedrætsværn eller turboenhed med A2P3-filter ved støvende arbejde og opvarmning. Filtermaske kan anvendes ved arbejde under 3 timer. Åndestrætsværn kan undlades ved udskæring af fuger med kniv, eller hvis der ikke sker støvudvikling eller opvarmning.
  • Handsker af materiale der beskytter mod PCB fx butylgummi, neopren, viton eller 4H
  • Heldækkende overtræksdragt, klasse 4/5