Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Presserum
Kontakt

Trin-for-Trin

02.02.2014

Her finder du alle vejledninger, der trin for trin guider dig igennem et forløb og viser hvordan du skal forholde dig, såfremt du har mistanke om eller har fået konstateret et problem med PCB.

Tre trin til identifikation og afhjælpning af PCB i indeklimaet

Læs om de muligheder der er for at gøre noget ved PCB i indeklimaet

Håndtering af PCB-holdigt byggeaffald

PCB i bygninger skal identificeres og PCB-holdigt byggeaffald skal håndteres, så PCB ikke spredes i miljøet.

Sådan gør du, hvis du har mistanke om PCB på din arbejdsplads

Du skal være beskyttet mod skadelige PCB-niveauer på din arbejdsplads. Indeklimaet skal være sikkert at opholde sig i, og du skal være beskyttet mod PCB i nødvendigt omfang.

Sådan gør du, hvis du har mistanke om PCB i din lejebolig

Din bolig skal være så sund som mulig at opholde sig i. Det er bygningsejeren, der har ansvaret for, at der ikke er et sundhedsskadeligt indeklima i dit hjem, herunder tilstedeværelse af PCB, der overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier.

Sådan håndterer man PCB-holdige byggematerialer

Vær opmærksom på risikoen for at støde på PCB-holdige byggematerialer ved både små og store renoveringsopgaver. Her er en vejledning i hvordan man håndterer PCB-holdige byggematerialer.

Sådan nedbringer man PCB niveauet i indeluften

Hvis der er målt for høje niveauer af PCB i indeluften, kan du finde en viden om afhjælpningstiltag her.

Initiativer

Regeringen vil med handlingsplanen styrke grundlaget for, at PCB i bygninger identificeres og håndteres korrekt, således at arbejdsmiljø og indeluft hverken udgør en sundhedsfare for beboere, brugere af bygningen eller bygningsarbejdere. Derfor blev det besluttet at kortlægge udbredelsen af PCB i bygninger og materialer i en undersøgelse, som blev afsluttet i 2013. Derudover skal handlingsplanen styrke indsatsen for at bortskaffe PCB-holdigt byggeaffald korrekt.

Læs mere om kortlægningens resultater