Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Presserum

Kontakt

28.10.2020

Har du spørgsmål om PCB, som du ikke kan finde svar på, kan du ringe til de myndigheder, der har ansvaret for indsatsen mod PCB.

Pcb-guiden er en tværministeriel hjemmeside, hvor nedenstående myndigheder har ansvaret for PCB-problematikken på hver deres ressortområde:

Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB
Tlf: 72 54 44 66
E-mail: info@mst.dk

Arbejdstilsynet – arbejdsmiljø i forbindelse med PCB
Tlf: 70 12 12 88
E-mail: at@at.dk

Sundhedsstyrelsen – sundhed og aktionsværdier
Tlf: 72 22 74 00
E-mail: sst@sst.dk

Trafik- og Byggestyrelsen - vejledning om PCB i byggematerialer og indeluft
Tlf: 72 21 88 00
E-mail: info@tbst.dk

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet - regler for sundhedsfarlige boliger og opholdsrum
Tlf: 61 98 40 00
E-mail: byfornyelse@uibm.dk