Forside
Fakta om PCB
Borgere
Byggevirksomheder
Bygningsejere
Kommuner
Arbejdsmiljø
Trin-for-Trin
Kontakt

Presserum

26.02.2016

Kontakten til pressen prioriteres højt. Vores mål er at gøre det let, hurtigt og udbytterigt for dig som journalist at arbejde sammen med os. Og vi gør, hvad vi kan, for at hjælpe dig frem til de oplysninger, du skal bruge.


Følgende kontaktpersoner står til rådighed:

 • Miljøstyrelsen - affaldshåndtering af PCB
  Pressechef Henrik Hagen Olesen, 72 54 45 86
  E-mail: hha@mst.dk
 • Arbejdstilsynet – arbejdsmiljø i forbindelse med PCB
  Kontorchef Marianne Strøm Hansen, 72 20 93 94
  E-mail: presse@at.dk
 • Sundhedsstyrelsen – sundhed og aktionsværdier
  Pressechef Peter Aagaard Brixen, 72 22 86 88
  E-mail: pebr@sst.dk
 • Trafik- og Byggestyrelsen - vejledning om PCB i byggematerialer og indeluft
  Pressechef Kim Voigt Østrøm, 41 78 04 59
  E-mail: kivo@tbst.dk
 • Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet - regler for sundhedsfarlige boliger og opholdsrum
  Presse- og kommunikationschef Mia Tang, 61 98 35 10
  E-mail: mta@uibm.dk

Kort om PCB

 • PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler
 • PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø
 • PCB blev brugt i byggematerialer som fx fugemasse og termoruder i perioden 1950 – 1977. Selvom der er PCB i bygningen, er det ikke givet, at det er forbundet med en forøget helbredsrisiko
 • PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt med PCB-holdige materialer
 • PCB kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.